top of page

Paul De Wachter

Kunstenaar

ABOUT ME

 

BEHIND THE CHISEL

Paul is vooral een ‘doe-mens’  iedere ingeving hoe vluchtig ook wil hij weergeven, hetzij in verf, hout of andere materialen.

Vooral zijn abstract werk  is veelal een kleurenpuzzel, maar toch herkenbaar, in zijn zoektocht naar kleur en vorm, ook al is het maar een vlak, een veeg, een toets of een lijn.  Schilderen  betekent voor mij, gedreven worden en me laten drijven, het ongevormde een vorm geven. Schilderen betekent veel (ballast) weglaten,  zoeken naar de essentie.

 

De beelden zijn gegroeid uit de communicatie tussen beeldhouwer en staal, brons, steen of hout men ziet de beelden rijzen uit de schoot van moeder aarde terwijl zij er zich van losmaken om naar hogere te stijgen.

 

De drang van Paul is het beeld meer en meer te laten open bloeien bij elke benadering. De laatste werken van Paul zijn nu vooral het maken van installaties in situ.

Paul est surtout un «-homme » chaque éclair d’inspiration il aimerait également montrer comment fugace, que ce soit en peinture, en bois ou autres matériaux. Surtout son travail abstrait est souvent un casse-tête de couleur, mais toujours reconnaissable, dans sa recherche de la couleur et la forme, même si c’est juste un plat, une lingette, une clé ou une ligne.  Peinture signifie pour moi, être conduit et laissez-moi conduire, informes façonnement. Peinture signifie beaucoup (ballast), recherche de l’essence.   Les images sont trop grand pour la communication entre le sculpteur et acier, bronze, Pierre ou bois un voit les images se trouvent dans l’utérus de la mère terre pendant qu’elles perdent pour aller plus haut, s’élever.   L’envie de Paul est l’image plus et plus ouverts fleur à chacune de ces approches. Les dernières œuvres de Paul en particulier font maintenant plantes in situ.

bottom of page